Wateringen "Het GrootBroek"

Sensor: GB-MD0002 Soerbeek

Geen data beschikbaar

Waterstand

cm

Batterij

0

%

Temperatuur

0

C

Luchtvochtigheid

0

%