De belastingen...

Artikel 65 van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen bepaalt dat op al de erven die gelegen zijn binnen het ambtsgebied een belasting ten behoeve van de watering wordt geheven.


Het vaststellen van de aanslagvoeten van deze belasting is een bevoegdheid van de algemene vergadering van de watering.


De percelen gelegen binnen het ambtsgebied van de watering werden met het oog op een eerlijke verdeling van de belastingsdruk ingedeeld in 5 categorie├źn welke gebaseerd zijn op de draineringsklassen van de bodemkaarten:

  • categorie 1: matig droog
  • categorie 2: matig nat
  • categorie 3: nat
  • categorie 4: zeer nat
  • categorie 5: uiterst nat


De algemene vergadering heeft in zitting van 24 juni 2020 de aanslagvoeten als volgt vastgesteld:

  • percelen categorie 1:          7,50 euro/ha
  • percelen categorie 2:          9,75 euro/ha
  • percelen categorie 3:         12,00 euro/ha
  • percelen categorie 4:         15,00 euro/ha
  • percelen categorie 5:         18,00 euro/ha


Het minimumbedrag der belastingen werd vastgesteld op 50% van de aanslagvoet categorie 5 oftewel op 9,00 euro/belastingsplichtige.


De belastingsrol werd op 21 oktober 2020 door de Deputatie van de provincie Limburg uitvoerbaar verklaard.