Het bestuur...

Het bestuur van de watering bestaat uit:

- de Algemene Vergadering

- de Raad van BestuurDe Algemene Vergadering:

 • Iedere ingelande van de watering die binnen het ambtsgebied van de watering eigenaar/vruchtgebruiker is van meer dan 4 ha. belastbare grond is opgenomen op de lijst der stemgerechtigde leden.
 • Eigenaars met minder dan 4 ha. belastbare eigendommen kunnen zich groeperen totdat ze samen over de vereiste oppervlakte hebben. Zij kunnen hun groepering schriftelijk kenbaar maken aan de  watering zodat zij kunnen opgenomen worden op de lijst der stemgerechtigde leden.
 • De personen die voorkomen op de lijst der stemgerechtigde leden vormen samen de algemene vergadering.
 • Stemgerechtigde ingelanden kunnen zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde
 • Deze komt minstens 1x per jaar samen en is o.a. bevoegd voor:
 • het opstellen en goedkeuren van het huishoudelijk reglement en het politiereglement
 • de verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur, van de voorzitter en van de ondervoorzitter.
 • het goedkeuren van de rekening en de begroting
 • het vaststellen van de jaarlijkse belastingsvoeten


De Raad van Bestuur:

De Raad van Bestuur bestaat uit 18 personen, gekozen door de Algemene Vergadering. Hun mandaat duurt 6 jaar.


Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Jan Linssen


 • Ondervoorzitter: Dominique Kesters


 • Stemgerechtigde bestuursleden:
 • Breemans Bart
 • Damiaans Julien
 • Henckens Dominicus
 • Hillen Marc
 • Janssen Michel
 • Langens Johan
 • Moors RenĂ©
 • Peurteners Bert
 • Siemons Erik
 • Steensels Jan
 • Steensels Suzanne
 • Vaesen Antoon
 • Van Eijgen Arnold
 • Van Haelst Pierre
 • Van Hoef Pierre
 • Vanaken Koen
 • Vandenhout Kees
 • Vangerven Gerard


 • Afgevaardigden vanuit de betrokken gemeentebesturen:
 • Bree: Vandersteegen Jo
 • Bocholt: Vanmierlo Erik
 • Kinrooi: Wim Rutten
 • Maaseik: Stijven Edgard


 • Ontvanger-griffier: Patrick Golkowski