Werken...

De watering staat in voor het onderhoud van bepaalde waterlopen binnen haar ambtsgebied.

 

De wet van 28 december 1967 bepaalt 1) wat een onbevaarbare waterloop is en 2) deelt deze onbevaarbare waterlopen in in 3 categorie├źn.

van iedere onbevaarbare waterloop werd/wordt het punt van oorsprong vastgesteld door de Gouverneur van de Provincie. Stroomopwaarts dit punt van oorsprong spreekt men niet van een onbevaarbare waterloop

Vanaf het punt waarop een waterloop een afstroomgebied heeft van 5.000 ha. wordt de waterloop geklasseerd als onbevaarbare waterloop van de 1ste categorie. Deze waterlopen worden beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer. Binnen het ambtsgebied van de watering zijn dit 1) de Abeek, 2) de Itterbeek stroomafwaarts van de Neeroetersesteenweg in Kinrooi

De onbevaarbare waterlopen van de 2de en 3de categorie worden beheerd door de Watering.

 

Naast deze onbevaarbare waterlopen van de 2de en 3de categorie heeft de algemene vergadering van de watering nog talrijke, kleinere waterlopen opgenomen op de lijst van te onderhouden waterlopen; dit zijn de zogenaamde niet-geklasseerde waterlopen, ook wel eens waterlopen van de 4de categorie genoemd.

Verplichtingen voor de boordeigenaars langsheen deze waterlopen

Om een goed onderhoud van de waterlopen mogelijk te maken heeft de wetgeving aan de boordeigenaars een aantal verplichtingen opgelegd zoals


een vrije doorgang langsheen de waterloop.

Die vrije doorgang is 5 meter breed gemeten vanaf de bovenste rand van het talud en dient om doorgang te verlenen voor het onderhoud van de waterloop (machines enz...) en voor het deponeren van het ruimingsslib


draadafsluiting:

weilanden welke gelegen zijn langsheen een waterloop moeten zodanig afgerasterd zijn dat het vee binnen het weiland wordt gehouden. De afrastering langsheen de waterloop dient zich te bevinden op een afstand van 0,75 tot 1 meter landinwaarts gemeten vanaf de kruin van de waterloop en mag niet hoger zijn dan 1,50 meter.


Ambtsgebied watering Het Grootbroek