Geschiedenis...


De watering Het Grootbroek werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1877.


Begin de jaren 1800 bestonden er in het Noordoosten van de provincie Limburg uitgestrekte moerassen, die de oorzaak waren van vele koorstgevallen die zorgden voor een ondraaglijke toestand bij de plaatselijke bevolking. De enige remedie tegen dit kwaad was het droogleggen van deze moerassen, gevolgd door hun cultivering en bebossing.


Gezien de gemeentebesturen, eigenaars van die moerassen, geen initiatief namen om deze moerassen droog te leggen verplichte de Gouverneur van de Provincie Limburg hen tot de verkoop van deze gronden aan o.a. de Banque Générale pour favoriser l'Agriculture met de duidelijke opdracht deze terreinen droog te leggen door het uitvoeren van de kunstwerken zoals voorzien in het droogleggingsplan, opgesteld door de Hoofdingenieur-Directeur van de ontginning van de Kempen.


Het water van het moeras werd door een kanaal, de Emissaire) van drie meter bodembreedte naar de Maas afgeleid.


Wegens vereffening van de Banque Générale pour favoriser l'Agriculture werden de gronden verkocht aan verschillende partikulieren. Een deel van deze nieuwe eigenaars die belang hadden bij een goed onderhoud van de Emissaire, hebben zich vervolgens verenigd in de "Watering van het Grootbroek".


Oorspronkelijk bedroeg de oppervlakte van de watering Het Grootbroek 916ha. 96a. 70ca., voornamelijk gesitueerd langs de Lossing en de Nederlandse grens onder Bocholt, en tussen de Abeek en de Lossing onder Molenbeersel en Kinrooi.


Latere uitbreidingen:

K.B. 21/11/1963: uitbreiding met 1.205ha. 02a. 31ca. onder Bree ('t Hasselt)

K.B. 21/11/1963: uitrbeiding met 909ha. 90a. 88ca. onder Kinrooi, Molenbeersel, Kessenich, Ophoven

K.B. 3/4/1964: uitbreiding met 310ha. 88a. 91ca. onder Tongerlo, Kinrooi, Molenbeersel

K.B. 12/10/1971: uitbreiding met 1.187ha. 49a. 05 ca. onder Beek

K.B. 15/10/1971: uitbreiding met 607ha. 70a. 25ca. onder Molenbeersel, Kinrooi, Ophoven, Bocholt en Beek

K.B. 18/02/1969: uitbreiding met 2.063ha. 08a. 38ca. onder Bocholt

K.B. 09/06/1981: uitbreiding met 1.668ha. 51a. 32ca. onder Neeroeteren, Maaseik, Molenbeersel, Ophoven, Tongerlo